بازدید کنندگان گرامی سایت رضا فاضلی مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است و بسیاری از فایلهای ایشان پاک شده اند . در حال جمع آوری مجدد برنامه های ایشان هستیم. لطفا اگر برنامه هایی از ایشان را دارید برای ما توسط لینک زیر بفرستید تا بتوانیم آنها را در اختیار همگان قرار دهیم.

آپلود فایل